Merimelojien Skorvanin Ruskaretki 2010. Kuvat jaettu kolmelle sivulle. Muita kuvia alempana.

Autumn trip to Skorvan. Pics on three pages. Links to other galleries at the bottom of the page.

Muita kuvia/Other pics:

-Juha